ബുദ്ധിജീവി: പ്രതിനിധാനങ്ങൾ

In shelf: 
IN
പ്രശസ്ത സൈദ്ധാന്തികനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ എഡ്വേഡ് സെയ്ദിന്റെ സാംസ്കാരികാന്വേഷണങ്ങൾ.
Title in English: 
Buddhijeevi: prathinidhaanangal
ISBN: 
81-264-1596-7
Serial No: 
835
First published: 
1994
No of pages: 
130
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2007
Translator: