ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru theruvinte katha
ISBN: 
81-7130-579-2
Serial No: 
869
First published: 
1960
No of pages: 
290
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2010