ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
മികച്ച ചിത്രത്തിനും സംവിധാനത്തിനും അഭിനയത്തിനും (സഹനടി) തിരക്കഥയ്ക്കുമുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.
Title in English: 
oru pennum rantaanum
ISBN: 
978-81-264-2531-0
Serial No: 
960
First published: 
2009
No of pages: 
128
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2009