ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ നന്മയുടെ പ്രകാശഗോപുരം

First published: 
2005
Booking count: 
0

പ്രകാശ് കാരാട്ട്, സുകുമാർ ആഴീക്കോട്, ഒ.എൻ.വി, പിണറായി വിജയൻ, എ.കെ.ആന്റണി, എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ, എം.കെ.സാനു, ഡോ. കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പ്, പി.ടി.തോമസ്, ഡോ. പി.കെ.ആർ.വാരിയർ, കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മൂർക്കോത്ത് രാമുണ്ണി, കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ, പിരപ്പൻകോട് മുരളി, ഐ.വാസുദേവൻ, കെ.പാനൂർ, നിർമ്മലാനന്ദ യോഗി, രവി കുറ്റിക്കാട്, കെ.പി.എ.റഹീം, ഐ.വി.ദാസ്, ഹരീഷ്, ഇ.എം.എസ് എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, എഡിറ്റർ: ഐ.വി.ദാസ്