തിരിയുന്ന കലവും ഉഴുതിട്ട നിലവും - തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ കാലത്ത്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Thiriyunna kalavum uzhuthitta nilavum - thozhilinte mahathvam nammute kaalatthu
ISBN: 
978-81-264-2489-4
Serial No: 
1267
First published: 
2009
No of pages: 
106
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2009