പാതിരാവും പകൽവെളിച്ചവും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
pathiravum pakalvelichavum
ISBN: 
81-264-0979-7
Serial No: 
1087
First published: 
1977
No of pages: 
118
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009