ഭോപ്പാൽ

In shelf: 
IN
ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ചേറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന നോവൽ. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടതകളും എക്കാലവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടമാളുകളുടെ കഥ. ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ വിഷവാതകങ്ങൾ പടർത്തിക്കൊണ്ടു രൂപംകൊള്ളുന്ന 'ഭോപ്പാലു'കളെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന രചന.
Title in English: 
Bhoppaal
ISBN: 
978-81-264-2409-2
Serial No: 
1237
First published: 
2009
No of pages: 
118
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009