ഹൃദയാഘാതം - പ്രതിരോധവും ചികിൽസയും

In shelf: 
IN
ഹൃദ്രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും അഥവാ പിടിപെട്ടാൽ ആരംഭത്തിൽതന്നെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വഴികളും, നൂതന ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
Title in English: 
hrudayakhatham - prathirodhavum chikilsayum
ISBN: 
81-240-1760-3
Serial No: 
1248
First published: 
2007
No of pages: 
208
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2007