എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ആർക്കും അറിയാത്തതും

In shelf: 
IN
ലോകത്തെ നാം എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു് നാം അറിയാത്തതു് എന്തുകൊണ്ടാവാം? ഈ അറിവു തരുന്ന അനുഭവമെന്തു്? അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ പോകുന്ന അനുഭവരാശിയുടെ കഥ. അസാധാരണമായൊരു ആഖ്യാനനിർവ്വഹണവുമായി പി.മോഹനന്റെ പുതിയ നോവൽ.
Title in English: 
Ellaavarkkum ariyunnathu aarkkum ariyaatthathum
ISBN: 
81-264-1085-X
Serial No: 
1324
First published: 
2005
No of pages: 
111
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2005