എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരക്കഥകൾ

In shelf: 
IN
ഓപ്പോൾ വാരിക്കുഴി ആരുഢം നീലത്താമര ഇടവഴിയിലെപൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച
Title in English: 
Ente priyappetta thirakkathakal
ISBN: 
81-7130-603-9
Serial No: 
1413
First published: 
1983
No of pages: 
344
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2009