രണ്ടാമൂഴം

In shelf: 
IN
ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ എം.ടി.വാസുദേവൻനായരുടെ വയലാർ അവാർഡുനേടിയ നോവൽ.
Title in English: 
Randaamoozham
ISBN: 
978-81-226-0716-1
Serial No: 
1438
First published: 
1984
No of pages: 
300
Price in Rs.: 
Rs.190
Edition: 
2011