പാതയിലേക്ക് വീണ്ടും

In shelf: 
IN
ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേരയുടെ ധൈഷണിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണു് ഈ പുസ്തകം. താൻ സന്ദർശിച്ച ജനപഥങ്ങളും മനുഷ്യരും അവിടത്തെ ചരിത്രവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നർമ്മബോധത്തോടെ ഇണക്കിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ വൻകരയുടെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ തിരോധാനം ചെയ്ത മഹത്തായ ഇന്നലെകളുടെ സാക്ഷ്യപത്രമാണു് ഈ കൃതി. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറിയുടെ തുടർച്ചയായി ഈ പുസ്തകം വായിക്കാം. ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ചേയെ ആകർഷിച്ച ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുമായുള്ള അവിസ്മരണീയ സമാഗമവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു.
Title in English: 
Paathayilekku veendum
ISBN: 
81-8858228-X
Serial No: 
1443
First published: 
2004
No of pages: 
184
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2011