ബൽസാക്കും ചൈനയിലെ കൊച്ചു തയ്യൽക്കാരിയും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Balsaakkum chynayile kocchu thayyalkkaariyum
ISBN: 
978-81-8423-059-8
Serial No: 
1488
First published: 
2007
No of pages: 
179
Price in Rs.: 
Rs.100
Translation: 
Yes
Edition: 
2007