ഒരു ദളിത് യുവതിയുടെ കദനകഥ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru dalithu yuvathiyute kadanakatha
ISBN: 
81-7130-668-3
Serial No: 
166
First published: 
1996
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.32
Edition: 
2003