മുഴക്കങ്ങൾ

In shelf: 
IN
പത്രലോകത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ. ശക്തമായ സാമൂഹ്യവിമർശനങ്ങൾ. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും മുഴങ്ങുന്ന നോവൽ.
Title in English: 
Muzhakkangal
ISBN: 
978-81-300-1215-5
Serial No: 
1674
First published: 
2011
No of pages: 
167
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2011