വേഷം മാറി വന്ന ഖലീഫ ഉമറും മറ്റു ഗുണപാഠകഥകളും

In shelf: 
IN
മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും കുട്ടികൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണപാഠകഥകൾ. നീതിബോധവും സത്യസന്ധതയും കരുണയും സ്നേഹവും കുട്ടികളിലുറപ്പിക്കാനും അവരെ മികച്ച പൌരന്മാരാക്കി വളർത്താനും സഹായിക്കുന്ന സമാഹാരം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രകാരിയായ കെ.ആർ.രാജിയുടെ ചിത്രങ്ങളോടെ...
Title in English: 
Vesham maari vanna khaleepha umarum mattu gunapaadtakathakalum
ISBN: 
978-81-264-3365-0
Serial No: 
1704
First published: 
2011
No of pages: 
166
Price in Rs.: 
Rs.150
Translation: 
Yes
Edition: 
2011
Language: