എനിക്ക് ചേതൻ ഭഗത് ആവണം

In shelf: 
IN
എഴുത്തുകാരനായിത്തീരണമെന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ കാല്പനികമായ ജീവിതത്തെ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന പുതുമയാർന്ന നോവൽ
Title in English: 
Enikku chethan bhagathu aavanam
ISBN: 
978-81-264-3963-8
Serial No: 
1708
First published: 
2012
No of pages: 
152
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2012