വഴിപോക്കൻ

In shelf: 
IN
ലഘു സഞ്ചാരകൃതികൾ ഇംഗ്ലണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലെ റിഫ്ട്വാലി, സൌദി അറേബ്യ, ബെയ്ജിങ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ.
Title in English: 
Vazhipokkan
ISBN: 
978-81-264-3888-4
Serial No: 
1725
First published: 
2012
No of pages: 
283
Price in Rs.: 
Rs.225
Edition: 
2012