നിഴൽവീണ രാത്രികൾ

In shelf: 
IN
നിഷ്ഠുരവും വേദനാജനകവുമായ സത്യങ്ങൾ അതിസുന്ദരമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃതി. - ഖുശ്വന്ത് സിങ്
Title in English: 
Nizhalveena raathrikal
ISBN: 
978-81-264-3535-7
Serial No: 
1727
First published: 
2012
No of pages: 
272
Price in Rs.: 
Rs.160
Translation: 
Yes
Edition: 
2012