ബാല്യകാല സഖിയും കുറെ പെണ്ണുങ്ങള്ളും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Baalyakaala sakhiyum kure pennungallum
ISBN: 
978-81-264-4221-8
Serial No: 
1908
First published: 
2013
No of pages: 
431
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2014