മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണകഥകൾ - കാക്കനാടൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
malayalthinte suvarna kathakal - kakkanadan
ISBN: 
81-8423-076-1
Serial No: 
2006
First published: 
2008
No of pages: 
180
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2008