എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - കോവിലൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
ente priyapeeta kathakal - kovilan
ISBN: 
81-264-0605-4
Serial No: 
2008
First published: 
2003
No of pages: 
108
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2010