മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - സി.വി.ശ്രീരാമൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
malayalthinte suvarna kathakal - c.v.sreeraman
ISBN: 
93-80884-61-3
Serial No: 
2021
First published: 
2011
No of pages: 
199
Price in Rs.: 
Rs.135
Edition: 
2013