മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - പത്മരാജൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
malayalthinte suvarna kathakal - padmarajan
ISBN: 
81-8423009-5
Serial No: 
2022
First published: 
2006
No of pages: 
180
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2014