രണ്ടാമൂഴം

In shelf: 
OUT
ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ എം.ടി.വാസുദേവൻനായരുടെ വയലാർ അവാർഡുനേടിയ നോവൽ.
Title in English: 
randamoozham
ISBN: 
978-81-226124-7
Serial No: 
2053
First published: 
1984
No of pages: 
328
Price in Rs.: 
Rs.285
Edition: 
2015