അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

In shelf: 
IN
ഓർമ്മയുടെ മറ്റൊരു കലവറ തുറക്കുന്നു.
Title in English: 
Arikil Nee Undayirunnenkil
ISBN: 
978-81-264-6395-4
Serial No: 
2153
First published: 
2015
No of pages: 
215
Price in Rs.: 
Rs.225
Edition: 
2015