വാൾമുനയിൽ വെച്ച മനസ്സ്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Vaalmunayil veccha manasu
ISBN: 
81-240-0974-0
Serial No: 
420
First published: 
2001
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2001