ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru sankeertthanam pole
ISBN: 
81-240-0354-8
Serial No: 
517
First published: 
1993
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2005