ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചോ?

ee prapanchathil naam thanicho?
First published: 
2002
Booking count: 
0

അമേരിക്കൻ സയൻസ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗമായ ഡോ. ഹമീദ് ഖാൻ, എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിലും പ്രഭാഷകനെന്ന നിലയിലും പേരെടുത്തയാളാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രഗവേഷണരംഗത്തുണ്ടായ എല്ലാ പുരോഗതികളെയും അടുത്തറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവയിൽ പലതിനെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നു.

മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ പരമരഹസ്യങ്ങൾ, നാം വന്ന വഴി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചോ?, മനുഷ്യനിർമ്മിത ജീവികൾ, ഗോളാന്തരയാത്രകൾ, സരസ്വതി, ഇത് മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ തലമുറയോ? എന്നീ ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം.

ആധുനിക ശാസ്ത്രമേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുപകരുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

എഡിറ്റർ: എൻ.ആർ.എസ്.ബാബു

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചോ? by  ഡോ.ഹമീദ് ഖാൻ 2108 ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചോ? IN