മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - മാധവിക്കുട്ടി

In shelf: 
IN
Title in English: 
malayalthinte suvarna kathakal - madhavikutti
ISBN: 
81-8858-200-X
Serial No: 
2023
First published: 
2002
No of pages: 
172
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2013