തട്ടാത്തിപ്പെണ്ണിന്റെ കല്ല്യാണം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
thattathipenninte kalyanam
ISBN: 
978-81-264-3017-8
Serial No: 
2056
First published: 
1985
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2014