അയൽവക്കത്തെ അപരിചിതർ

Taxonomy upgrade extras: 
ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം എങ്ങനെ കഥകളുടെ ആസ്വാദ്യതയെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ പകർന്നുകൊടുക്കാമെന്നു് തെളിയിച്ച ഈ രചനകൾ വീണ്ടും പുസ്തകരൂപത്തിൽ വന്നതു് ഭാഷയ്ക്കൊരു നേട്ടമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. - എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
Title in English: 
Ayalvakkatthe aparichithar
ISBN: 
978-81-226-0872-4
Serial No: 
651
First published: 
2009
No of pages: 
336
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2009