നോവൽ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ഉൾപ്പിരിവുകൾ സി.രാധാകൃഷ്ണൻ 2007
കാണാനൂലിലെ പട്ടം കലൂർ ഡെന്നീസ് 2006
നാണ്വാര് വി.കെ.എൻ 1985
മയിൽപ്പീലിസ്പർശം അഷിത 2001
മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എം.മുകുന്ദൻ 1974
യയാതി വി.എസ്.ഖാണ്ഡേക്കർ 1980
കിഴവൻ നദി സുരേന്ദ്രൻ ചെമ്പുക്കാട് 2007
കാവേരിയുടെ പുരുഷൻ പി.സുരേന്ദ്രൻ 1998
ആയിരം മുല്ലപ്പൂക്കൾ ജോർജ് നെല്ലായി 1981
മതിലുകൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1965
സ്പന്ദമാപിനികളേ നന്ദി സി.രാധാകൃഷ്ണൻ 1986
ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 1993
ശംഖുമുദ്രയുള്ള വാൾ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 2003
മാറ്റിവെച്ച തലകൾ തോമസ് മൻ 1979
കാരമസോവ് സഹോദരന്മാർ ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി 1960
ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്നു മിഖായേൽ ഷൊളഖോവ് 1957
ശിലാവനങ്ങൾ നളിനി ബേക്കൽ 2004
രക്ഷാകവചം കെ.എസ്.റിച്ചാർഡ് 2007
ഭുജംഗയ്യന്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ആലനഹള്ളി 1988
ആദ്യത്തെ കത്ത് ഡോ. ധരം വീർ 2001
പ്രേമലേഖനം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1943
അഞ്ചില്ലം സുറാബ് 1998
എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയനാടേ.. അശോകൻ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 2004
സുഖിനോ ഭവന്തു അമ്പാട്ടു സുകുമാരൻനായർ 2000
സ്വപ്നത്തിന്റെ തൂവലുകൾ സണ്ണി തോട്ടം 1995
പാത്തുമ്മായുടെ ആട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1959
ബാല്യകാലസഖി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1944
അകലങ്ങളിൽ ജോർജ് നെല്ലായി 1991
സ്വർഗ്ഗദൂതൻ പോഞ്ഞിക്കര റാഫി 1984
സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1953
ജാരൻ ബുദ്ധദേവ് ഗുഹ 2007
അവൾ സ്ലാവെങ്ക ഡ്രാക്കുലിക് 2007
സീരിയൽ കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ 2007
പെഡ്രോ പരാമോ ഹുവാൻ റൂൾഫോ 2008
മകൾ രാജലക്ഷ്മി 2006
ആയിരം ശിവരാത്രികൾ ഡോ. ഓമന ഗംഗാധരൻ 2008
ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ നന്തനാർ 1963
ശവുണ്ഡി ടി.കെ.ശങ്കരനാരായണൻ 1999
പങ്കലാക്ഷീടെ ഡയറി പി.കേശവദേവ് 1963
ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ 2009
ചാവേർ പി.വത്സല 2009
കാലസ്ഥിതി പി.മോഹനൻ 2000
ഇന്ദുബാല എസ്.ശ്രീദേവി 2009
സ്ത്രീഹൃദയം എസ്.ശ്രീദേവി 2009
നേത്രോന്മീലനം കെ.ആർ.മീര 2008
അടിപ്പാറ താമിയും നല്ലവനായ ഞാനും എം.കമറുദ്ദീൻ 2005
കലാപങ്ങൾക്കൊരു ഗൃഹപാഠം ബാബു ഭരദ്വാജ് 2004
പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതി ആശാപൂർണ്ണാദേവി 1985
ചായംപുരണ്ട തിര സുബ്രഭാരതി മണിയൻ 2009
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കെ.സി.വർഗീസ് 2009

Pages