ആരുടെയോ ഒരു സഖാവ് (അന്തിക്കാട്ടുകാരി)

In shelf: 
IN
Title in English: 
Aaruteyo oru sakhaavu (anthikkaattukaari)
ISBN: 
81-226-0606-7
Serial No: 
1336
First published: 
2002
No of pages: 
93
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2007