ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Hrudayatthil oru vaal
ISBN: 
81-264-1056-6
Serial No: 
892
First published: 
2005
No of pages: 
111
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2005