നോവലെറ്റുകൾ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ആബിത അറിയുന്നില്ല ഇലിപ്പക്കുളം രവീന്ദ്രൻ 2005
പരിമളപർവ്വതം സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ 2003
ജാലവിദ്യക്കാരനായ ഒരു യുവാവ് എം.ആർ.മോഹനവർമ്മ 2000
കാറ്റത്തു വെച്ച വിളക്ക് ബി.മാധവമേനോൻ 2005
അദ്ദേഹം യു.കെ.കുമാരൻ 2003
ആത്മവിഭൂതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ 2001
ഇരുട്ടിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 1981
രണ്ടു മുദ്ര അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് 1997
ബീജബാങ്കിലെ പെൺകുട്ടി ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ 2004
ഏതോ രാജാവിന്റെ പ്രജകൾ സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ 1985
മോഹിതം ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂർ 2004
അനുരാഗം ഇവൻ പാടുമ്പോൾ യു.എ.ഖാദർ 2007
മഴമേഘങ്ങൾ അഷിത 1998
ചാർളിമാസ്റ്റർ എം.മുകുന്ദൻ 2003
ജീവിതനിഴൽപ്പാടുകൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1954
രണ്ടാം പിറവി കാക്കനാടൻ 1995
മൊബൈൽ ടു മൊബൈൽ ജോയ്സി 2010
തിരിച്ചുവരവ് അഷ്ടമൂർത്തി 1998
മഹാത്മാവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം പുഴങ്കര ബാലനാരായണൻ 2003
തേജോമയം സാറാ ജോസഫ് 2009
പഞ്ചസാരയുടെ ഉപമ എം.കമറുദ്ദീൻ 2002
പത്മരാജന്റെ മൂന്നു നോവെല്ലകൾ പി.പത്മരാജൻ 2005
മാലാഖയുടെ മറുകുകൾ കരിനീല കെ.ആർ.മീര 2007
ആലിവൈദ്യൻ ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് 2008 നോവൽ
രണ്ടും രണ്ട് അക്ബർ കക്കട്ടിൽ 2012 നോവലെറ്റ്
മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ കെ.ആർ.മീര 2014 നോവലെറ്റ്
ഘടികാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് 2013