പഠനം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ജാതി ഉന്മൂലനം ബി.ആർ.അംബേദ്കർ 2015 ജാതിവ്യവസ്ഥ, സാമൂഹികപഠനം, ദളിത് സാഹിത്യം
മഹാഭാരതപര്യടനം ഭാരതദർശനംഃ പുനർവായന പ്രൊഫ. തുറവൂർ വിശ്വംഭരൻ 2009 മഹാഭാരതം
വിശ്വ വിഖ്യാത തെറി - ക്യാമ്പസ് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിഷേധാരവങ്ങൾ ശ്രീഷമീം 2016
കുറിയേടത്തു താത്രീവിചാരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ ബിജു കൈപ്പൻപ്ലാക്കൽ, അഡ്വ. 2015 കുറിയേടത്തു താത്രി
താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാർത്തവിചാരം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ 2004 കുറിയേടത്തു താത്രി
ധനവിചാരങ്ങൾ ഡോ. ടി.എം.തോമസ് ഐസക് 2013 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
മന്ത്രവാദവും ദുർമന്ത്രവാദവും ആചാര്യ എം.ആർ.രാജേഷ് 2005 തന്ത്രം, ദുർമന്ത്രവാദം, മന്ത്രവാദം
വിഷം തീണ്ടിയ പച്ചക്കറി പി.കെ.ജയചന്ദ്രൻ 2015 പരിസ്ഥിതി, കീടനാശിനി, പച്ചക്കറി
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഇ.രാജൻ 2014 ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
ധ്യാനം ദീപേഷ് കെ.രവീന്ദ്രനാഥ് 2008 ധ്യാനം
ഭാരതപര്യടനം കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് 1950 മഹാഭാരതം