നോവൽ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ഉപാസന മല്ലികാ യൂനിസ് 2009 നോവൽ
പൂപ്പന്തൽ മല്ലികാ യൂനിസ് 2008 നോവൽ
സ്നേഹഗായത്രി മല്ലികാ ശ്രീകുമാർ 2009 നോവൽ
പാളയം പി.വത്സല 1981 നോവൽ
ഭൂതക്കാഴ്ചകൾ സുധീശ് രാഘവൻ 2012 നോവൽ
മരാരാശ്രീ മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2005 നോവൽ
മഹാപ്രസ്ഥാനം മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2006 നോവൽ
രാത്രിയിലൊരു സൈക്കിൾവാല ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ 2012 നോവൽ
മരണവേട്ട ജിജി ചിലമ്പിൽ 2010 നോവൽ
കിങ് കോബ്ര കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2006 നോവൽ
പരകായം ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ
ലോറിക്കാരൻ മെഴുവേലി ബാബുജി 2006 നോവൽ
കോസലം പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2005 നോവൽ
വശീകരണയന്ത്രം കെ.കെ.സുധാകരൻ 2010 നോവൽ
ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ സ്വപ്നസംഗീതം പി.കൃഷ്ണൻ 2007 നോവൽ
കൂനൂർ മഠം സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2010 നോവൽ
നക്സൽ മെഴുവേലി ബാബുജി 2002 നോവൽ
അനശ്വരതയുടെ ഗാഥ കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ 2007 നോവൽ
ചുവന്നകൈകൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2009 നോവൽ
കോളനി മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2008 നോവൽ
സ്വർഗ്ഗസീമ വല്ലച്ചിറ മാധവൻ 1969 നോവൽ
അഗ്നിവീണ ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രൻ 2005 നോവൽ
ഒടുക്കം പമ്മൻ 1989 നോവൽ
ഭിക്ഷ ചന്ദ്രക്കല എസ്.കമ്മത്ത് 1994 നോവൽ
ഓടയിൽ നിന്നു് പി.കേശവദേവ് 1940 നോവൽ
സുഭദ്ര ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ
കുടിശ്ശിക പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2009 നോവൽ
കന്യാധനം മല്ലികാ ശ്രീകുമാർ 2009 നോവൽ
ഗരുഡമാളിക സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2011 നോവൽ
മലയോരം എൽസാ ജേക്കബ് 2005 നോവൽ
കറുത്ത പൌർണ്ണമി ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ
നാട്ടുകൂട്ടം പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2006 നോവൽ
ശക്തി കെ.സുരേന്ദ്രൻ 2008 നോവൽ
ലൂസിഫറുടെ മകൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2008 നോവൽ
മരണം പതിയിരിക്കുന്ന താഴ്വര കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2010 നോവൽ
ഡെഡ് ലോക്ക് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2008 നോവൽ
നീലരക്തം കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2008 നോവൽ
സിസ്റ്റർ പമ്മൻ 1994 നോവൽ
ഒറ്റയാൻ പ്രഭാകരൻ പുത്തൂർ 2011 നോവൽ
മിസ്സി പമ്മൻ 2007 നോവൽ
ഗന്ധകം മോഹനചന്ദ്രൻ 2004 നോവൽ
പഞ്ചവടിയിലെ ഗാന്ധർവ്വം പമ്മൻ 2007 നോവൽ
അരക്കില്ലം പി.വത്സല 2007 നോവൽ
സീമന്തരേഖ പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2009 നോവൽ
എന്നും കാത്തിരുന്നു കമലാഗോവിന്ദ് 2006 നോവൽ
വണ്ടിക്കാളകൾ മാധവിക്കുട്ടി 2005 നോവൽ
കാട്ടുകുരങ്ങ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ 2001 നോവൽ
ആഗ്നേയം പി.വത്സല 1974 നോവൽ
സുഗന്ധിപൂക്കൾ ചന്ദ്രൻ പ്ലാവിട 2010 നോവൽ
രുഗ്മ ചന്ദ്രക്കല എസ്.കമ്മത്ത് 1990 നോവൽ

Pages