നോവൽ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
വഴിയമ്പലം പാറപ്പുറത്ത് 1972 നോവൽ
ഭൂരിപക്ഷം ബി.ഹരികുമാർ 2009 നോവൽ
മന്ത്രകോടി എൻ.കെ.ശശിധരൻ 2005 നോവൽ
ഡെത്ത് സർക്കിൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2006 നോവൽ
കില്ലർ വുമൻ ബിനീഷ് ഒറവിൽ 2010 നോവൽ
ഞായറും തിങ്കളും ബാറ്റൺ ബോസ് 2005 നോവൽ
തുമ്പ പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2005 നോവൽ
ആലിവൈദ്യൻ ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് 2008 നോവൽ
ഡിൽഡോ (ആറു മരണങ്ങളുടെ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ പാഠപുസ്തകം) ദേവദാസ് വി.എം. 2009 നോവൽ
പ്രയാണം പാറപ്പുറത്ത് 1970 നോവൽ
വിശുദ്ധയുദ്ധം സി.അനൂപ് 2007 നോവൽ
ആൽഫ ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ 2003 നോവൽ
ഊർമിള വിജയൻ ചാലോട് 2012 നോവൽ
ഓർക്കുന്നുവോ എൻ കൃഷ്ണയെ... രഘുനാഥ് പലേരി 2009 നോവൽ
ദേവദാസ് ശരത്ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി 2012 നോവൽ
ലജ്ജ തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2006 നോവൽ
തൈക്കാവിലെ പുരാണം സി.റഹിം 2012 നോവൽ
2RRഡി കമ്പനി രാജീവ് ജി.ഇടവ 2012 നോവൽ
റാബിയ സഹീറാ തങ്ങൾ 2008 നോവൽ
കാട്ടുകോഴി ടി.സി.ജോൺ 2011 നോവൽ
കോമ്പസ്സും വേട്ടക്കോലും ഫാസിൽ (കല്ലൂർ) 2012 നോവൽ
ലേഡി ബേഡ് ഡി.എച്ച്.ലോറൻസ് 2010 നോവൽ
ചട്ടക്കാരി പമ്മൻ 1974 നോവൽ
ചെന്നായ്ക്കൾക്കിടയിൽ ബ്രൂണോ അപിറ്റ്സ് 2009 നോവൽ
സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നവർ വലിയോറ വി.പി. 2012 നോവൽ
മീശനാണു സീതാലക്ഷ്മിദേവ് 2011 നോവൽ
ആതി സാറാ ജോസഫ് 2011 നോവൽ
രക്തകന്യക സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2012 നോവൽ
സമരം പമ്മൻ 1993 നോവൽ
വിലാപയാത്ര എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ 1978 നോവൽ
മുഴക്കങ്ങൾ ഇ.വാസു 2011 നോവൽ
പ്രണയംപോലെ നീല തോമസ് ഹാർഡി 2010 നോവൽ
ആർദ്ര സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2012 നോവൽ
പരിണാമം എം.പി.നാരായണപിള്ള 1989 നോവൽ
മത്സ്യമനുഷ്യൻ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2010 നോവൽ
ഐസ് -196°C ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ 2005 നോവൽ
രക്തനിറമുള്ള ഓറഞ്ച് ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ 2012 നോവൽ
കുറിയേടത്തു താത്രി നന്ദൻ 2001 നോവൽ
ചെന്തെച്ചി ബരോനസ് ഓർസി 2010 നോവൽ
വാരാണസി എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ 2002 നോവൽ
അരയാൽ അഥവാ ശൂർപ്പണഖ മോഹനചന്ദ്രൻ 2012 നോവൽ
ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ 1970 നോവൽ
ലോട്ടോസ് തീനികൾ ആർ.ശ്രീലേഖ 2009 നോവൽ
പുലയപ്പാട്ട് എം.മുകുന്ദൻ 2005 നോവൽ
അടിമകൾ പമ്മൻ നോവൽ
ഭിക്ഷാംദേഹി കെ.സുരേന്ദ്രൻ 2005 നോവൽ
ചില്ലുകൊട്ടാരം കെ.കെ.സുധാകരൻ 2013 നോവൽ
നീലക്കൊടുവേലിയുടെ കാവൽക്കാരി ബി.സന്ധ്യ 2000 നോവൽ
കേറ്റങ്ങളുടെ മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾ മനോഹരൻ വി. പേരകം 2012 നോവൽ
പ്രണയസ്മരണ സിസ്റ്റർ ജെസ്മി 2012 നോവൽ

Pages