നോവൽ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
പ്രമാണി വി.കെ.മാധവൻകുട്ടി 2005
ഹിമഗിരിയിലെ ഋതു കെ.ദിലീപ് കുമാർ 2001
അത്തംപെരുന്നാൾ വി.കെ.എൻ 1986
ആത്മഹത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം നിസാം റാവുത്തർ 2003
ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ എം.മുകുന്ദൻ 1969
സാലഭഞ്ജിക പി.ജി.തമ്പി 1993
വായേപാതാളം യു.എ.ഖാദർ 1984
പ്രവാചകന്റെ വഴി ഒ.വി.വിജയൻ 1993
അവൻ എം.രാഘവൻ 2001
മരം എൻ.പി.മുഹമ്മദ് 1968
ചില വിശുദ്ധജന്മങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ സി.അഷ്റഫ് 2005
ശ്യാമാരണ്യം പി.ആർ.ശ്യാമള 1995
വേർപാടിന്റെ പുസ്തകം സഖേർ 2007
ചക്കരക്കുട്ടിപ്പാറു മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2007
ആരതി കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ 1999
മരണമില്ലാത്തവൻ പതാലിൽ തമ്പി 2005
ഇന്നലെ വാസന്തി 2006
ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ സാറാ ജോസഫ് 1999
ബെസ്പുർക്കാന കെ.ജെ.ബേബി 2006
വാൾമുനയിൽ വെച്ച മനസ്സ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 2001
മൃദുലപ്രഭു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ 1996
അക്ഷഹൃദയം സുമംഗല 1985
പരിണീത ശരച്ചന്ദ്രചാറ്റർജി 1995
മരണഗാഥ മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ 1979
നനഞ്ഞ പക്ഷി പി.ആർ.നാഥൻ 1979
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സി.വി.രാമൻപിള്ള 1891
ദർപ്പണം ഏകലവ്യൻ 2002
മനസ്സിലെ മാണിക്യം മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ 1998
അഗ്നി സി.രാധാകൃഷ്ണൻ
അഞ്ചുകണ്ടം കലാം പെരുമാതുറ 1994
എഴുത്തുകാരൻ നിസാമുദ്ദീൻ റാവുത്തർ 2006
അവിനാശം റിസിയോ രാജ് 2000
ഇനി യാത്ര പറഞ്ഞിടട്ടെ ജി.എൻ.പണിക്കർ 1989
നളിനി ബേക്കൽ നളിനി ബേക്കൽ 2004
വിഷയവിവരം പി.മോഹനൻ 2003
അരങ്ങ് കെ.പി.ബാബുദാസ് 1975
ഉടുക്ക് എം.എസ്.കുമാർ 1984
മണൽസാഗരം ജാൻസി വി.തോമസ് 2006
ഇരുകാലികളുടെ തൊഴുത്ത് പി.അയ്യനേത്ത് 1982
ഇന്ദ്രകല്പന ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ 1982
ഗംഗ കെ.പി.സുധീര 2004
അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം കാളിദാസൻ 1983
അബീശഗിൻ ബെന്യാമിൻ 2006
അർക്കവും ഇളവെയിലും പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 1983
എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടൽ സി.രാധാകൃഷ്ണൻ 1972
ഹിന്ദു ശരൺ കുമാർ ലിംബാളെ 2005
ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞപ്പുസ്തകം അശോകൻ 2005
അമ്മ മാക്സിം ഗോർക്കി 1949
വിലയിടുന്നതിലെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ചന്ദ്രബാബു പനങ്ങാട് 2005
മറുകര പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള 2006

Pages