കവിത

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
കമലാദാസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ കമലാദാസ് 1991
ഗസൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് 1987
വിക്ക് സച്ചിദാനന്ദൻ 2002
കവിത ആർ.രാമചന്ദ്രൻ 2001
സാക്ഷ്യങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ 2004
ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതകൾ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് 2000
ഓടക്കുഴൽ ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 1950
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ കവിതകൾ (1957-94) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ 1995
ഒറ്റമണൽത്തരി വിജയലക്ഷ്മി 2003
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ഏഴ് കവിതകൾ: പഠനങ്ങളും അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ 1983
കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകൾ (1969 - 1996) കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള 1997
അമ്പലമണി സുഗതകുമാരി 1981
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകൾ കുഞ്ഞുണ്ണി 1984
സർഗ്ഗസംഗീതം വയലാർ രാമവർമ്മ 1961
നീ എന്നെ വിളിച്ചു ടി.എസ്.പൊന്നമ്മ 1986
പരിസ്ഥിതിക്കവിതകൾ നിരവധി പേർ 2006
രണ്ടായ് മുറിച്ചത് പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ 2004
ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 1984
ഗസലുകൾ ഗീതങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദൻ 2005
കവിതയിൽ താമസിക്കുന്നവർ പി.ടി.ബിനു 2005
ക്ഷണികം പക്ഷേ ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 2002
മുളങ്കാട് വയലാർ രാമവർമ്മ 1955
കരുണ കുമാരനാശാൻ
മാണിക്യവീണ വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് 1965
റുബായിയാത്തു് ഒമർഖയാം 1993
ഋതുസംഹാരം കാളിദാസൻ 2000
ജി.യുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 2005
പടച്ചോനിക്ക് സലാം കോഴിക്കോടൻ 1998
ഈ പുരാതന കിന്നരം ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 2000
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ കവിതകൾ (1995-2003) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ 2003
ജ്ഞാനപ്പാന പൂന്താനം 1984
ഹേമന്തചന്ദ്രിക ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത കുമാരനാശാൻ
നളിനി കുമാരനാശാൻ
ഗീതാഞ്ജലി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 2005
വീണപൂവ് കുമാരനാശാൻ
കൃഷ്ണഗാഥ ചെറുശ്ശേരി 2001
വള്ളത്തോൾ കവിതകൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ 2003
കടൽകാക്കകൾ വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ 1958
അഗ്നിശലഭങ്ങൾ ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 1971
ഞാനഗ്നി ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 2005
സമയപ്രഭു കല്പറ്റ നാരായണൻ 2008
ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം, അക്ഷരം ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 1974
മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ 1992
കൃഷ്ണകവിതകൾ സുഗതകുമാരി 1996
ഒന്നാം പാഠം വാങ്മയി 1986
ഒറ്റയാൾപ്പട്ടാളം ചെമ്മനം ചാക്കോ 2003
കണ്ണൻ മൃണാളിനി സാരാഭായി 1999
എന്നിലൂടെ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ 2006
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പടികൾ കമറുദ്ദീൻ ആമയം 2008

Pages