മലയാളം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ദൽഹി ഗാഥകൾ എം.മുകുന്ദൻ 2011 നോവൽ
ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ജോസഫ് ഇടമറുക് 1981 മതം
തൃഷ്ണയുടെ പൂക്കൾ പി.വത്സല 1971 നോവൽ
കൊലുസ്സ് കമലാഗോവിന്ദ് 2009 നോവൽ
വേലൻ ചെടയൻ മോഹനചന്ദ്രൻ 1992 നോവൽ
നുകം പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2011 നോവൽ
കവാടം മാധവിക്കുട്ടി, നാലപ്പാട്ട് സുലോചന 2007 നോവൽ
ഗന്ധർവ്വൻകാട് ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2006 നോവൽ
ശരറാന്തൽ പി.ആർ.ശ്യാമള 2011 നോവൽ
നാട്ടുമ്പുറം എം.മുകുന്ദൻ 2009 കഥകൾ
റെഡ് ഡെവിൾ ബാറ്റൺ ബോസ് 2008 നോവൽ
പേപ്പർ ലോഡ്ജ് സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത് 2012 നോവൽ
മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ ബെന്യാമിൻ 2011 നോവൽ
പന്തയക്കുതിര മോഹനചന്ദ്രൻ 1980 നോവൽ
കനൽക്കിനാവുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി 2010 നോവൽ
തേൻവരിക്ക പാറപ്പുറത്ത് 1961 നോവൽ
അടിമ ബാറ്റൺ ബോസ് 2010 നോവൽ
ദി വാർ എൻ.കെ.ശശിധരൻ 2011 നോവൽ
വാർഡ് - 9 കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2011 നോവൽ
ആരണ്യഹൃദയം ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ
ഉപാസന മല്ലികാ യൂനിസ് 2009 നോവൽ
പൂപ്പന്തൽ മല്ലികാ യൂനിസ് 2008 നോവൽ
സ്നേഹഗായത്രി മല്ലികാ ശ്രീകുമാർ 2009 നോവൽ
പാളയം പി.വത്സല 1981 നോവൽ
കഭീ കഭീ മേരേ ദിൽ മേം രവിമേനോൻ 2011 സംഗീതം
മലയാളരഹസ്യങ്ങൾ സക്കറിയ 2008 ലേഖനങ്ങൾ
ഭൂതക്കാഴ്ചകൾ സുധീശ് രാഘവൻ 2012 നോവൽ
മരാരാശ്രീ മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2005 നോവൽ
മഹാപ്രസ്ഥാനം മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2006 നോവൽ
രാത്രിയിലൊരു സൈക്കിൾവാല ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ 2012 നോവൽ
മരണവേട്ട ജിജി ചിലമ്പിൽ 2010 നോവൽ
കിങ് കോബ്ര കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2006 നോവൽ
പരകായം ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ
ലോറിക്കാരൻ മെഴുവേലി ബാബുജി 2006 നോവൽ
കോസലം പ്രസന്നൻ ചമ്പക്കര 2005 നോവൽ
വശീകരണയന്ത്രം കെ.കെ.സുധാകരൻ 2010 നോവൽ
ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ സ്വപ്നസംഗീതം പി.കൃഷ്ണൻ 2007 നോവൽ
കൂനൂർ മഠം സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2010 നോവൽ
നക്സൽ മെഴുവേലി ബാബുജി 2002 നോവൽ
അനശ്വരതയുടെ ഗാഥ കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ 2007 നോവൽ
ചുവന്നകൈകൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് 2009 നോവൽ
കോളനി മാടമ്പ് കുഞ്ഞികുട്ടൻ 2008 നോവൽ
സ്വർഗ്ഗസീമ വല്ലച്ചിറ മാധവൻ 1969 നോവൽ
അഗ്നിവീണ ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രൻ 2005 നോവൽ
ഇ എം എസ്സും പെൺകുട്ടിയും ബെന്യാമിൻ 2010 കഥ
ഒടുക്കം പമ്മൻ 1989 നോവൽ
ഭിക്ഷ ചന്ദ്രക്കല എസ്.കമ്മത്ത് 1994 നോവൽ
ഓടയിൽ നിന്നു് പി.കേശവദേവ് 1940 നോവൽ
കോട്ടയിലെ പ്രേമ പി.വത്സല 2012 കഥകൾ
സുഭദ്ര ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ 2011 നോവൽ

Pages